عدم رعایت عناصر فوق ممکن است پرهزینه باشد و ممکن است باعث شکست پروژه شود. علاوه بر این، اشتباهات رایج ذکر شده در زیر باید به طور کامل اجتناب شود:

 
عدم حمایت مدیران ارشد: از آنجا که قرار است بیشتر بخش های سازمان در برنامه های CRM شرکت کنند، خلاء رهبری در بالای سازمان باعث می شود که بخش ها دست نزنند که در نهایت منجر به نتایج ناامید کننده ای می شود.
استقرار تمام ماژول های نرم افزاری CRM در یک زمان: استفاده از تمام واحدها در تمام بخش ها در حالی که در عین حال مختل کردن عملکرد سازمان و حتی از دست دادن نرخ بازگشت سرمایه.
پراکنده سازی اطلاعات: این اطلاعات شامل حوزه های ارتباطی غیر یکپارچه با مشتری، و مقاومت در برابر تبادل اطلاعات در سراسر بخش ها و فروشندگانی است که اطلاعات را وارد نمی کنند. آثاری مانند این باعث افزایش پراکنده شدن اطلاعات می شود که می تواند تجزیه و تحلیل بینش CRM طراحی شده برای این کار را تضعیف کند.
CRM فقط یک ابزار نیست: شما CRM را به عنوان یک ابزار فنی می بینید تا یک استراتژی کسب و کار. یعنی حتی اگر نصب نرم افزار CRM، راه اندازی و ادغام با سیستم های دیگر بی عیب و نقص باشد، اما شرکت نمی تواند فرهنگ خود را طبق نظر مشتری شکل دهد، پیاده سازی با شکست مواجه خواهد شد.
اندازه گیری رضایت مشتری: هدف نهایی نرم افزار CRM ایجاد یک سازمان متمرکز بر مشتری است. نظارت بر این متغیر مهم را فراموش نکنید.
عدم انتخاب برنامه CRM مناسب: هدف نهایی استفاده از سیستم این است که قادر به حل چالش های اصلی سازمان باشد. در حال حاضر بارها بدون توجه به چالش های زمینه ای، نرم افزارهای نامناسب انتخاب می شوند یا نرم افزارهای شگرف مانند CRM فارسی مایکروسافت استفاده می شود که نمی تواند ارزش مناسبی به سازمان بدهد
منبع در سایت اوج: