بنا به آخرین آمارهای منتشره توسط وزارت نیرو، تراز آب دریاچه ارومیه در روز ۱۱ دی‌ماه، ۱۲۷۰.۶۵ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ سانتی‌متر و نسبت به نخستین روز سال آبی "یک مهر ۱۴۰۰" یک سانتی‌متر کاهش داشته است.

 
وسعت آب دریاچه نیز با ۱۳۵۰ کیلومترمربع کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۳۵ کیلومترمربع افزایش نسبت به روز نخست مهرماه امسال به ۲۰۶۲ کیلومترمربع رسیده است.
 
همچنین حجم آب موجود این پیکره آبی به ۲.۷ میلیارد مترمکعب رسیده است که ۱.۹۸ میلیارد متر مکعب در طی یک سال کمتر شده است.
 
این شرایط نشان از وضعیت ناخوش احوال و بدترین وضعیت دریاچه ارومیه از دی‌ماه ۹۷ است.
 
این درحالیست که دریاچه ارومیه نسبت به تراز اکولوژیک خود ۳.۴۶ متر، نسبت به وسعت اکولوژیک خود ۲۵۷۳ کیلومتر مربع و نسبت به حجم آب اکولوژیک خود ۱۲.۸ میلیارد مترمکعب فاصله دارد.
 
ادامه این روند و سرعت کاهش تراز و وسعت و حجم آب دریاچه، گمانه‌زنی‌های خشکی کامل این دریاچه را با بی‌بارشی‌های اخیر ایجاد کرده است و این دریاچه نیازمند توجه جدی برای احیا با راه‌حل‌های تکمیلیست.