در نرم افزار اوج شما می توانید برای هر کدام از مشتریان حقیقی و حقوقی یک پرونده مجزا ایجاد کنید و تمامی اطلاعات مورد نیاز بخشهای مختلف مجموعه تان (مانند تیم بازاریابی، فروش، پشتیبانی و..)اعم از کلیه اطلاعات مشتری،مذاکرات انجام شده ، رویدادها و وظایف مرتبط با مشتری ، اسناد مرتبط با مشتری، ایمیل های دریافتی و ارسالی مشتری ، فاکتور و پیش فاکتورهای مربوطه ، فرصت های فروش مرتبط ، سفارش فروش و خرید مرتبط با مشتری ، قراردادهای مرتبط با مشتری، پروژه های مرتبط ، تیکت های دریافتی و ارسالی و... را در پرونده هر مشتری ثبت و آرشیو نمایید.

منبع: سایت اوج